Stadsnatuur - 2

Stadsnatuur, wat is dat? (vervolg)

niet alleen variatie maar maakt ecosystemen ook robuuster. Als er één wegvalt of juist domineert zijn er meer mechanismen om dat op te vangen. Bijvoorbeeld als er veel muggen zijn, zijn er in een biodiversiteit meer andere diersoorten – vogels, vleermuizen, andere insecten – die die muggen dan wegvangen. Muggen zullen dan veel minder snel een plaag vormen.

  • Juist voor die complexiteit is het potentieel binnen de stad is groot: er is een enorme afwisseling van condities – warm/koud, nat/droog, zonnig/schaduw, groen/steen etc etc (“gradiënten” in ecologische termen – in een stad. En juiste die afwisseling is wat veel diersoorten nodig hebben omdat ze verschillende omstandigheden prefereren voor voedsel zoeken, voortplanten en schuilen
  • Biodiversiteit neemt af, in de wereld, in Europa en ook in Nederland. In Nederland is nog ca. 14% van de oorspronkelijke soorten rijkdom over; in 1900 was dat nog ruim 40%.

 

 

 

 

 

 

 

 

Krachtige stadsnatuur

In grote lijnen voldoet die aan drie aspecten:

  • Nabij en voldoende groot, waar je ook woont, werkt of verblijft
  • Van een ecologische kwaliteit die een brede flora en fauna ondersteunt
  • Goed verbonden, onderling en met de ommelanden.

 

De Stadsnatuurvisie voor Maastricht is klaar!

Deze wordt de komende maanden op diverse wijzen aan de stad aan geboden.

U kunt het document nu al hier lezen.

 

Lees hier de briefings over Biodiversiteit, Gezondheid en Welzijn, Economie en Inrichting en Stadsnatuur in de Praktijk op Micro-schaal en bekijk de kaarten van Stadsnatuur in de Praktijk op Macro-schaal.

STADSNATUUR

MAASTRICHT

Stadsnatuur Maastricht

E-mail: info@stadsnatuurmaastricht