Belang - 2

....handelen van mensen. En echt stadsnatuur brengt die beleving op de stoep, juist bij die mensen die niet zo vaak “naar buiten” gaan.

Wij, Stadsnatuur Maastricht, zijn er van overtuigd dat het belang van SN sterk wordt onderschat. Daarom zijn onderzoek, voorlichting en bewustwording belangrijke onderdelen van ons project.

Aanleiding

Er is in Maastricht geen expliciete en integrale visie op stadsnatuur . Dit leidt er o.a. toe dat:

  • Stadsnatuur niet altijd voldoende wordt meegewogen bij het maken van beleid en bij vertaling hiervan in bouw- en beheersplannen en dat kansen om natuur “mee te koppelen” te weinig worden benut.
  • Knelpunten in het stedelijk ecosysteem niet duidelijk zijn en dus ook niet de prioriteiten waar natuurcompensatiegeld het best kan worden ingezet als dat beschikbaar is;
  • Evenementen worden georganiseerd in de stadsnatuur vanwege haar unieke kwaliteiten zonder dat de impact bekend is van die evenementen op de flora en fauna, die nu juist die plek zijn unieke kwaliteit geven. En dus wordt daar ook geen rekening mee gehouden;
  • Vele initiatieven op gebied van SN – buurttuinen, stadslandbouw, bijen etc etc – worden gestart maar die ook weer verdwijnen bij gebrek aan samenhang, waardoor de waarde ook niet altijd duidelijk is en ondersteuning wegvalt.

 

De Stadsnatuurvisie voor Maastricht is klaar!

Deze wordt de komende maanden op diverse wijzen aan de stad aan geboden.

U kunt het document nu al hier lezen.

 

Lees hier de briefings over Biodiversiteit, Gezondheid en Welzijn, Economie en Inrichting en Stadsnatuur in de Praktijk op Micro-schaal en bekijk de kaarten van Stadsnatuur in de Praktijk op Macro-schaal.

STADSNATUUR

MAASTRICHT

Stadsnatuur Maastricht

E-mail: info@stadsnatuurmaastricht