Project - 2
  • Informatie geven: wat is stadsnatuur, wat is het belang voor stad en bewoners en hoe maak je stadsnatuur krachtiger
  • Inspireren: goede voorbeelden van elders en uit Maastricht, van successen, kansen en missers
  • Ambitie vastleggen: gewenste eindsituatie schetsen, zo concreet mogelijk en met voorbeelden (“prototypes”) voor de verschillende knelpunten in het stedelijk ecosysteem. Die prototypes moeten vooral duidelijk maken welke keuzes er gemaakt moeten worden en wat daarvan de consequenties zijn
  • Richting aan implementatie geven: hoe zien we het transitieproces verlopen en wie moet wat doen om dat proces te faciliteren

Draagvlak

Tijdens het visieproces willen we natuurlijk ook beginnen met draagvlak te creëren voor stadsnatuur:

  • Inzicht geven aan de burgers van Maastricht over aard en belang van stadsnatuur en de mogelijkheden deze te versterken;
  • Stimuleren dat zij dit inzicht omzetten in steun aan de versterking van de stadsnatuur en in daden waar dit binnen hun bereik ligt (in ieder geval op eigen erf).

Initiatieven

Tijdens het visieproces zullen we natuurlijk de kansen proberen te grijpen die zich aandienen. Denk hierbij aan:

  • Coalities aanzetten of faciliteren als partijen een deel van de Visie (in ontwikkeling) willen omzetten in “experimenten”: ontwikkelings- of voorbeeldprojecten
  • Cursussen en excursies geven m.b.t. Stadsnatuur
  • Of welke andere activiteiten ook die energie geven en passen binnen Stadsnatuur Maastricht

 

De Stadsnatuurvisie voor Maastricht is klaar!

Deze wordt de komende maanden op diverse wijzen aan de stad aan geboden.

U kunt het document nu al hier lezen.

 

Lees hier de briefings over Biodiversiteit, Gezondheid en Welzijn, Economie en Inrichting en Stadsnatuur in de Praktijk op Micro-schaal en bekijk de kaarten van Stadsnatuur in de Praktijk op Macro-schaal.

STADSNATUUR

MAASTRICHT

Stadsnatuur Maastricht

E-mail: info@stadsnatuurmaastricht