Project

Transitieproces

In onze visie vergt het creëren van een krachtige stadsnatuur in Maastricht, een langjarig transitieproces: het speelveld dat bepaalt hoe de natuur in de stad er uit ziet is te groot, te complex, te traag om door één partij of in één programma te worden aangepakt. Net als veel andere maatschappelijke opgaven vergt dit co-creatie, waarin publieke, private en particuliere partijen samen werken aan een krachtiger stadsnatuur.

Dit proces start met het ontwikkelen van een visie: de strategische fase. In de daarom volgende tactische fase is coalitievorming rond een bepaald onderdeel van de visie door de daarbij betrokken partijen het belangrijkste middel om dat deel van de visie op te pakken. In de operationele fase introduceren de coalities dan middels “experimenten” (voorbeeld- of ontwikkelingsprojecten) nieuwe werkwijzen en toepassingen op het gebied van stadsnatuur in Maastricht.

 

Parallel daaraan nodigen we organisaties en bedrijven uit om hun verantwoordelijkheid voor stadsnatuur op eigen erf op te pakken en te verankeren in hun duurzaamheidsbeleid. Want: deze partijen samen zijn, met hun terreinen en gebouwen, de “hoeders” van het ecosysteem in de stad en samen kunnen zij de natuur fijnmazig, gevarieerd en dus gezond, boeiend en nabij maken.

 

Stadsnatuurvisie

De eerste stap in een transitieproces is, zoals gezegd, het ontwikkelen van een visie: een inspirerende “stip aan de horizon”; in dit geval dus een Stadsnatuurvisie.

 

Document

De meest voor de hand liggende uitkomst van het visieproces is een document. Het doel van dat document is:....

 

Lees hier verder.

De Stadsnatuurvisie voor Maastricht is klaar!

Deze wordt de komende maanden op diverse wijzen aan de stad aan geboden.

U kunt het document nu al hier lezen.

 

Lees hier de briefings over Biodiversiteit, Gezondheid en Welzijn, Economie en Inrichting en Stadsnatuur in de Praktijk op Micro-schaal en bekijk de kaarten van Stadsnatuur in de Praktijk op Macro-schaal.

STADSNATUUR

MAASTRICHT

Stadsnatuur Maastricht

E-mail: info@stadsnatuurmaastricht