Over ons - 4

Stadsnatuur Maastricht (vervolg)

  1. SN in de Praktijk (macro niveau)

Ruimtelijke Ordening, verstedelijking, groenkaarten en -overzichten; Stads-EHS en knelpunten daarin, Hoofdgroen- en Hoofdbomenstructuur, Groen in projectontwikkeling.

  1. SN in de Praktijk (micro niveau).

Inrichting, omvorming en beheer van groen rond objecten (huis, gebouw, woningbouwcomplex) en van gebouwen (nestgelegenheid) om de ecologische kwaliteit te vergroten

  1. Monitoring.

Monitoring van proces van SNV/Transitie agenda plus effect op draagvlak voor SN in Maastricht; van status Stadsnatur – ontwikkeling biodiversiteit - en van “beleving”: burgerinitiatieven, cursussen, excursies etc;

Stuurgroep

Bestaande uit vertegenwoordigers van de drie “founding partners”: IVN-Maastricht, het Maastricht-LAB/gemeente en ICIS (duurzaamheidsinstituut UM)

Kernteam

Dagelijkse leiding van het project, ook uit IVNM, MLAB en ICIS.

Vacatures

Onze projectorganisatie staat en iedereen is uit de startblokken. Nu het project zichtbaar worden, willen meer mensen graag meedoen. Dat is natuurlijk geweldig, echter de totale groep is al zeer omvangrijk en nog meer zielen geeft waarschijnlijk niet meer vreugd. Organisatorisch wordt het dan te lastig en dat zal de effectiviteit niet ten goede komen. Daarom worden nu alleen specifieke behoeften worden nu aangevuld.

 

Lees hier over vacatures en algemene eisen.

De Stadsnatuurvisie voor Maastricht is klaar!

Deze wordt de komende maanden op diverse wijzen aan de stad aan geboden.

U kunt het document nu al hier lezen.

 

Lees hier de briefings over Biodiversiteit, Gezondheid en Welzijn, Economie en Inrichting en Stadsnatuur in de Praktijk op Micro-schaal en bekijk de kaarten van Stadsnatuur in de Praktijk op Macro-schaal.

STADSNATUUR

MAASTRICHT

Stadsnatuur Maastricht

E-mail: info@stadsnatuurmaastricht