Over ons - 3

Stadsnatuur Maastricht (vervolg)

Organisatie

De organisatie zoals hieronder beschreven is die voor het SNV-project. Tijdens dit project zullen we gaan nadenken over hoe we onze activiteiten hierna gaan organiseren. Want met de Visie stopt het niet; dat is pas het begin! Zie ook ons organisatieschema.

Stadsnatuurtafel (SNT)

De SNT is een denktank van 13 personen die samen in een zevental ateliersessies de SNV gaat ontwikkelen. Zij zijn dus verantwoordelijk voor het eindresultaat; de Project Organisatie bereidt voor, ondersteunt en is verantwoordelijk voor communicatie.

De SNT is heel breed samengesteld – opleiding, werk, leeftijd – en de leden nemen à titre personnel deel, dus niet als vertegenwoordiger van welke organisatie ook.

Project organisatie

Werkstromen

  1. SN en Biodiversiteit/Ecologie

Biodiversiteit Flora en Fauna, ecotopen, soortbescherming, verbeteringsstrategieën

  1. SN en Gezondheid

Geestelijke (stress, zingeving, sociale contacten) en lichamelijk gezondheid (bewegen, genezen); milieueffecten (luchtkwaliteit, geluid, klimaat)

  1. SN en Economie

Vestigings- en woonklimaat, Onroerend Goed, Toerisme, Shopping, Klimaatadaptatie (m.n. water)

 

 

Lees hier verder.

De Stadsnatuurvisie voor Maastricht is klaar!

Deze wordt de komende maanden op diverse wijzen aan de stad aan geboden.

U kunt het document nu al hier lezen.

 

Lees hier de briefings over Biodiversiteit, Gezondheid en Welzijn, Economie en Inrichting en Stadsnatuur in de Praktijk op Micro-schaal en bekijk de kaarten van Stadsnatuur in de Praktijk op Macro-schaal.

STADSNATUUR

MAASTRICHT

Stadsnatuur Maastricht

E-mail: info@stadsnatuurmaastricht