Lezingen - 2

Lezingenprogramma (vervolg)

Dinsdag 10 januari 2017: Stadsnatuur in de Praktijk – macro schaal

Robuuste stadsnatuur vraagt verbindingen - onderling en met de ommelanden - en voldoende groenoppervlak. In ruimtelijke ordening van de stad moet dit zijn beslag krijgen, in balans met verkeer, werken, wonen, recreëren en nog veel meer. Remco Daalder, stadsecoloog in Amsterdam en schrijver (o.a. De Gierzwaluw), licht toe hoe dit kan vanuit zijn ervaring als projectmanager van de Structuurvisie Amsterdam 2040.

Dinsdag 21 februari 2017: Stadsnatuur in de Praktijk – micro schaal

Robuuste stadsnatuur vraagt ook om ecologische kwaliteit van de groengebieden in de stad: inheemse planten, afwisseling in structuur en het juiste beheer. Maar ook nestgelegenheden in gebouwen en muurvegetatie zijn belangrijk. Ignace Schops - directeur van het Regionaal Landschap Kempen-Maasland en o.a. biodiversiteitsambassadeur van het Europees Parlement – gaat hier dieper op in.

 

Terug naar start Lezingen.

De Stadsnatuurvisie voor Maastricht is klaar!

Deze wordt de komende maanden op diverse wijzen aan de stad aan geboden.

U kunt het document nu al hier lezen.

 

Lees hier de briefings over Biodiversiteit, Gezondheid en Welzijn, Economie en Inrichting en Stadsnatuur in de Praktijk op Micro-schaal en bekijk de kaarten van Stadsnatuur in de Praktijk op Macro-schaal.

STADSNATUUR

MAASTRICHT

Stadsnatuur Maastricht

E-mail: info@stadsnatuurmaastricht