Lezingen

Lezingenserie over stadsnatuur

Een serie lezingen maakten deel uit van het project en zijn nu allemaal geweest. Hieronder vind je korte beschrijving van het programma.

Dinsdag 13 september 2016: Stadsnatuur en Biodiversiteit

Ontwerp, inrichting en beheer zijn veelgehoorde termen wanneer beleidsmakers over natuur in de stad praten. Toch laat natuur zich niet helemaal kaderen. Juist in de stad zien we hoe planten en dieren tegen de regels in een bestaan weten op te bouwen. Is dat dankzij, of juist ondanks de mens? André de Baerdemaeker, ecoloog bij Bureau Stadsnatuur uit Rotterdam neemt ons mee op deze zoektocht.

Dinsdag 18 oktober 2016: Stadsnatuur en Gezondheid & Welzijn

Zelfs een klein beetje groen helpt al tegen stress, verhoogt gezondheid en vitaliteit en maakt mensen socialer. Mark Mieras, wetenschapsjournalist met focus op de werking van de hersenen, laat op overtuigende wijze zien wat natuur met ons doet en hoe we het natuureffect kunnen verklaren.

 

Dinsdag 29 november 2016: Stadsnatuur en Economie

Groen heeft een positieve invloed op het vestigingsklimaat, de waarde van onroerend goed en op de aantrekkelijkheid voor toeristen en shoppers. Groen helpt ook de effecten van klimaatverandering te beperken. Jos Gadet, hoofdplanoloog van de gemeente Amsterdam, gaat in op het onderzoek dat hij voor die stad heeft gedaan en wat wij hier voor Maastricht uit kunnen leren.

Vervolg .... hier.

De Stadsnatuurvisie voor Maastricht is klaar!

Deze wordt de komende maanden op diverse wijzen aan de stad aan geboden.

U kunt het document nu al hier lezen.

 

Lees hier de briefings over Biodiversiteit, Gezondheid en Welzijn, Economie en Inrichting en Stadsnatuur in de Praktijk op Micro-schaal en bekijk de kaarten van Stadsnatuur in de Praktijk op Macro-schaal.

STADSNATUUR

MAASTRICHT

Stadsnatuur Maastricht

E-mail: info@stadsnatuurmaastricht